Grejanje i klimatizacija
Postavio admin dana July 01 2009 08:54:21
Glavni mašinski projekat je urađen na osnovu arhitektonskog projekta, spoljne projektne temperature za Kruševac -18°C za zimski period, i unutrašnjih projektovanih temperatura prema nameni prostorija.

Ukupni izračunati toplotni gubici iznose 241721 W.

Ukupna instalisana snaga iznosi 268306 W, od toga za radijatorsko grejanje prvog i drugog sprata i potkrovlja angažovano je 211539 W, a za podno grejanje prizemlja angažovano je 56767 W.

Toplotna instalacija - Radijatorsko grejanje

U stambenim prostorijama projektovani su čelični panelni radijatori visine 600 i 900 mm, proizvođača "Jugoterm", a kupatilima i WC-ima projektovani su sušači peškira proizvodnje "Jugoterm" i "Metalpres".

Grejna tela su opremljena radijatorskim vertikalama sa termoregulišućim glavama.

Horizotalni razvod od vertikala do grejnih tela, projektovan je u podu stambenih jedinica. Kompenzacija toplotnih izduženja horizontalne cevne mreže rešena je geometrijom instalacije u skladu sa tehničkim uslovima za PE cevi.

Vertikalna cevna mreža, od krovne gasne kotlarnice do stambenih jedinica i lokala u prizemlju, posebno za svaku stambenu odnosno poslovnu jedinicu, projektovana je od višeslojnih plastičnih cevi tip Raupink, proizvod REHAU. Vertikale se vode kroz vertikalne otvore u etažnim hodnicima. Vertikalni kanali su termički izolovani stiroporom debljine 2cm na sve četiri unutrašnje strane. Izolacija vertikala štiti se enterijerskim elementima.

Ozračivanje instalacije projektovano je preko odzračnih slavina na grejnim telima, odnosno preko odzračnih sudova u krovnoj gasnoj kotlarnici.

Kompletan crevni razvod, osim vertikala, izolovan je cevastom izolacijom od celularne sintetičke gume debljine 9mm, proizvod "ISOPIPE" - Grčka.

Nosilac toplotne energije je topla voda temperaturnog režima 80/60°C. Kao izvor toplotne energije projektovan je kaskadni gasni blok KGB - 300, snage 315 kw, koji se nalazi u krovnoj gasnoj kotlarnici na tavanu objekta.

Krovna gasna kotlarnica je predmet posebnog projekta.




Toplotna instalacija - Podno grejanje

Podno grejanje prizemlja projektovano je na osnovu toplotnih gubitaka prizemlja koji iznose 56767 W.

Za podno grejanje su projektovane cevi REHAU Rauterm S Ø17x2 mm. Cevi su položene u podnim betonskim panelima debljine 65mm. Za boboljšanje toplotne provodljivosti i povećanje otpornosti na pritisak i istezanje, pri betoniranju podnih betonskih panela projektovan je aditiv za estrih P i veštačka vlakna od polipropilena. Podni paneli su projektovani na izolaciji od stiropora debljine 5cm i rešetkastoj podlozi 100x100x3 mm i 150x150x3 mm. Cevi podnog grejanja se pričvršćuju za rešetkastu podlogu pomoću zaokretnih nosača cevi. Između stiropora i rešetkaste podloge postavljena je polietilenska folija sa preklopom od 15cm. Podni paneli su na kontaktnim površinama sa zidovima objekta odvojeni od zidova ivičnom izolacionom trakom. Podni paneli su međusobno odvojeni stiroporom 10mm. Dilatacione fuge na liniji potencijalnih zidova se popunjavaju stiroporom debljine 10cm. dilatacione fuge kao i ivična izolaciona traka omogućavaju toplotnu dilataciju podnih betonskih panela.

U svakom lokalu je projektovan REHAU razdelni ormar za ugradnju u zid sa odgovarajućim sabirnikom i razdelnikom i potrebnom armaturom. Na razdelniku su ugrađeni merači protoka za svaki grejni krug, a na sabirniku su ugrađeni regulatori protoka. Razdelni ormari su povezani sa toplotnom stanicom REHAU Raupink cevima, koje su položene u podnom estrihu. Na mestima gde ima više vertikala u podnom estrihu na istom koridoru cevi treba razmaknuti tako da se betonski estrih formira između cevi.

  


Klimatizacija

Kako bi neka stambena jedinica bila dobro i kvalitetno klimatizovana neophodna je stručna montaža (stručna lica za ugradnju, specijalizovan alat), kvalitetan klima uređaj i vrlo bitna stvar je odrediti najbolju poziciju za postavljanje klima uređaja kako bi postigli maksimalni efekat. Pored dobre pozicije za klima uređaja u stanu, vrlo je bitno odrediti i odgovarajuću jačinu klime, a u zavisnosti od kvadrature i rasporeda odrediti adekvatan broj klima u stanu.

Klima


U svim našim objektima insistiramo da prilikom ugradnje klima uređaja sve cevi, creva i kablovi budu sakriveni u zidu, tako da nema razvučenih glomaznih kanalnica po sobama koje često ne izgledaju baš lepo i narušavaju izgled stambene jedinice.